NAŠE POMOC

seniori

PRO SENIORY

Darovat   
rodina

RODINÁM V NOUZI

Darovat   
bezdomovci

LIDEM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Darovat   

SLUŽBY PRO SENIORY

O seniory s demencí (Alzheimerovou chorobou) pečujeme v Domově sv. Anežky České. Seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí pomáhá naše Pečovatelská služba.pecsluzba

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V roce 2017 jsme pečovali o 170 seniorů a osob se zdravotním postižením.


CHCI DAROVAT PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ

Darovat  100  Kč    Darovat  500  Kč    Darovat  2.000  Kč   
anezky

DOMOV SV. ANEŽKY ČESKÉ

V průběhu roku 2017 jsme pomohli 44 klientům a rodinám, jejichž život výrazně ovlivňuje onemocnění Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence.


CHCI DAROVAT DOMOVU SV. ANEŽKY ČESKÉ

Darovat  100  Kč    Darovat  500  Kč    Darovat  2.000  Kč   
ÚČEL SBÍRKY - SLUŽBY PRO SENIORY

POMOC RODINÁM S DĚTMI V NOUZI

Rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci a bez přístřeší, pomáhá Azylový dům sv. Josefa pro rodiny s dětmi v Lochovicích.
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi v tísni pomáhají přímo v domácnostech uživatelů.svjosef

AZYLOVÝ DŮM SV. JOSEFA

V roce 2017 se uživateli služeb Azylového domu sv. Josefa stalo celkem 26 rodin a 54 dětí bez přístřeší.


CHCI DAROVAT AZYLOVÉMU DOMU SV. JOSEFA

Darovat  100  Kč    Darovat  500  Kč    Darovat  2.000  Kč   
akvizicni

SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

V roce 2017 jsme přímo v domácnostech pracovali s 32 rodinami s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.


CHCI DAROVAT NA SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Darovat  100  Kč    Darovat  500  Kč    Darovat  2.000  Kč   
ÚČEL SBÍRKY - POMOC RODINÁM S DĚTMI V NOUZI

PODPORA OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Lidem bez domova na Berounsku pomáháme přímo v terénu, kde působí náš Terénní program. Pevným bodem pro osoby bez přístřeší je Nízkoprahové denní centrum působící přímo v Berouně. Nocleh, azylové ubytování a sociální rehabilitaci poskytuje berounský Azylový dům sv. Jakuba.svjakub

AZYLOVÝ DŮM SV. JAKUBA

Za rok 2017 poskytl Azylový dům sv. Jakuba přístřeší celkem 27 mužům bez přístřeší.


CHCI DAROVAT AZYLOVÉMU DOMU SV. JAKUBA

Darovat  100  Kč    Darovat  500  Kč    Darovat  2.000  Kč   
terenni

TERÉNNÍ PROGRAM

V roce 2017 jsme v terénu radou nebo hmotnou pomocí podpořili 95 žen a můžu bez přístřeší.


CHCI DAROVAT TERÉNNÍMU PROGRAMU

Darovat  100  Kč    Darovat  500  Kč    Darovat  2.000  Kč   
ÚČEL SBÍRKY - PODPORA OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ